GoGrocer 1.6.16 – برنامه موبایل تحویل فروشگاه سبزیجات مواد غذایی با پنل مدیریت

برنامه موبایل تحویل فروشگاه سبزیجات خواربار فروشی با پنل مدیریت. دمو برنامه موبایل GoGrocer ویژگی های برنامه موبایل GoGrocer کاربر برنامه: مدیر می تواند کل کاربران ثبت نام شده را در پنل مدیریت ببیند و جزئیات کاربر را ویرایش کند. افزودن مقدار کیف پول: مدیر می تواند مقدار کیف پول را به کیف پول کاربر … Read more